คุณกษิต อาวัชนาการ สุดยอดแฟนพันธ์แท้ ฟอร์ด ขอนแก่น สหชัย

คุณกษิต อาวัชนาการ สุดยอดแฟนพันธ์แท้ ฟอร์ด ขอนแก่น สหชัย “เรื่องรถฟอร์ด ต้องยกให้เราดูแล เลือกฟอร์ด เลือกสหชัย”