การันตี จากผู้ใช้งานจริง Next-Gen Ras XL+ คันแรกของ ฟอร์ด ขอนแก่นสหชัย